Transmisja jest dostępna tylko na terenie Polski.
The transmission is available only in Poland.